Balkar för tillfälliga konstruktioner till uthyrning

Här hyr du balkar i olika dimensioner och spännvidder upp till 25 meter. Vi har enkelbalk, dubbelbalk, UNP-balk och specialbalkar. De flesta kostar 1,50 kr per kilo och månad att hyra.

Vad används balkar till?

Balkar använder du till formställning och tillfälliga byggkonstruktioner.

Några exempel på tillfälliga konstruktioner:

  • Lyftrigg
  • fundamentering – tillfällig körbro
  • avväxlingar i byggkonstruktioner
  • plattform för intag av tungt gods
  • vid renovering av broar, tunnlar etc


Vid provisoriska lyft som bara kräver en hållfasthetsberäkning (inte kräver CE-märkning) kan du kombinera balken med balkklämmabalkvagn och annan utrustning.

Vilken balktyp ska du välja?

Vi har enkelbalkar, dubbelbalkar och UNP balk-OK. Välj den som passar bäst utifrån användningsområde, belastning och inspänning.

Enkelbalk – använd enkelbalkar vid lägre laster.

Dubbelbalk – använd dubbelbalkar vid tyngre belastning och vid långa spännvidder där risken för vippning är stor.

UNP-balk – kallas också för U-balk, eftersom den är formad som ett U. De är speciellt bra för formsänkning, eftersom de kan monteras rygg mot rygg, med en lyftstång emellan.

Specialbalkar – för att hantera mycket tung last.

Vilken dimension behöver du på balken?

Med hjälp av våra beräkningsprogram och långa erfarenhet kan vi rekommendera dig av vilken typ av balk och vilken dimension du bör använda för vilket ändamål.

Varför hyra balk?

Om du bara behöver en balk under kort tid så är det mer ekonomiskt att hyra än att köpa. Dessutom slipper du lagerhålla långa och otympliga balkar. Det är också miljövänligt att återanvända material.

Och du behöver inte vänta länge. Hos oss får du snabba leveranser av balk till hela Sverige, genom rikstäckande transportavtal.

I kombination med våra lyftsystem kan vi lösa många komplicerade lyftuppdrag.

– – –

Balk från HEB100 till HEB500, 6-15 meter? Be om offert!

Ranabalk längd 24m, pris offert.

Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Lördag, söndag och helgdagar debiteras ej, under förutsättning att hyresobjekten inte används dessa dagar. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.