Enkelbalk

Enkelbalk för uthyrning

Enkelbalk | Dubbelbalk | UNP balk OK
Tillbaka till balkar

M710

ArtikelnummerBenämningMått längd x bredd x höjdVikt kgRek pris korthyra
ENK6710HEB30012150X300X30014211,50 kr/kg/månad
ENK7710HEB30012150X300X30014211,50 kr/kg/månad
ENK78710HEB3004600X300X300491,41,50 kr/kg/månad
ENK79710HEB3007400X300X300865,81,50 kr/kg/månad
ENK82710HEB3203750X300X320476,251,50 kr/kg/månad
ENK83710HEB3204600X300X320584,21,50 kr/kg/månad
ENK86710HEB3004150X300X300485,551,50 kr/kg/månad
ENK87710HEB3004150X300X300485,551,50 kr/kg/månad
ENK88710HEB3004150X300X300485,551,50 kr/kg/månad
ENK89710HEB3004150X300X300485,551,50 kr/kg/månad
ENK99710HEB3002500X300X300292,51,50 kr/kg/månad

M740

ArtikelnummerBenämningMått längd x bredd x höjdVikt kgRek pris korthyra
ENK1740HEB1404000X140X140134,81,50 kr/kg/månad
ENK2740HEB1203000X120X12080,11,50 kr/kg/månad
ENK3740HEB1002800X100X10057,121,50 kr/kg/månad
ENK4740HEB1203200X120X12085,441,50 kr/kg/månad
ENK5740HEB1602330x160X16099,2581,50 kr/kg/månad
ENK6740HEB1007500X100X1001531,50 kr/kg/månad
ENK7740HEB1007500X100X1001531,50 kr/kg/månad
ENK8740HEB1603500x160X160149,11,50 kr/kg/månad
ENK9740HEB1404000X140X140134,81,50 kr/kg/månad
ENK10740HEB2204000x220X2202861,50 kr/kg/månad
ENK11740HEB2204000x220X2202861,50 kr/kg/månad
ENK12740HEB2204000x220X2202861,50 kr/kg/månad
ENK13740HEB2204000x220X2202861,50 kr/kg/månad
ENK14740HEB1004650X100X10094,861,50 kr/kg/månad
ENK15740HEB1004650X100X10094,861,50 kr/kg/månad
ENK16740HEB16034000x160X160144,841,50 kr/kg/månad
ENK17740HEB1607500x160X160319,51,50 kr/kg/månad
ENK18740HEB1607500x160X160319,51,50 kr/kg/månad
ENK19740HEB1207000X120X120186,91,50 kr/kg/månad
ENK20740HEB24012000X240X240998,41,50 kr/kg/månad
ENK21740HEB24012000X240X240998,41,50 kr/kg/månad
ENK22740HEB22012000x220X2208581,50 kr/kg/månad
ENK23740HEB18012000X180X180735,61,50 kr/kg/månad
ENK24740HEB18012000X180X180735,61,50 kr/kg/månad
ENK25740HEB22012000x220X2208581,50 kr/kg/månad
ENK26740HEB1808000X180X180490,41,50 kr/kg/månad
ENK27740HEB1808000X180X180490,41,50 kr/kg/månad
ENK28740HEB1808000X180X180490,41,50 kr/kg/månad
ENK29740HEB2209000x220X220643,51,50 kr/kg/månad
ENK30740HEB2209000x220X220643,51,50 kr/kg/månad
ENK31740HEB1205000X120X120133,51,50 kr/kg/månad
ENK32740HEB1205000X120X120133,51,50 kr/kg/månad
ENK33740HEB1205000X120X120133,51,50 kr/kg/månad
ENK34740HEB1003400X100X10069,361,50 kr/kg/månad
ENK35740HEB1003000X100X10061,21,50 kr/kg/månad
ENK36740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK37740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK38740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK39740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK40740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK41740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK42740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK43740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK44740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK45740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK46740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK47740HEB1201000X120X12026,71,50 kr/kg/månad
ENK48740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK49740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK50740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK51740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK52740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK53740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK54740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK55740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK56740HEB1601300x160X16055,381,50 kr/kg/månad
ENK57740HEB1408000X140X140269,61,50 kr/kg/månad
ENK58740HEB2206500x220X220464,751,50 kr/kg/månad
ENK59740HEB2207000x220X220500,51,50 kr/kg/månad
ENK60740HEB1802300X180X180140,991,50 kr/kg/månad
ENK61740HEB1601700x160X16072,421,50 kr/kg/månad
ENK62740HEB1804300X180X180263,591,50 kr/kg/månad

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.