UNP balk OK

UNP balk OK för uthyrning

Enkelbalk | Dubbelbalk | UNP balk OK Tillbaka till balkar

M710

ArtikelnummerBenämningMått längd x bredd x höjdVikt kgRek pris korthyra
UOK1710UOK3002500X300X2502301,50 kr/kg/månad
UOK2710UOK3002500X300X2502301,50 kr/kg/månad
UOK3710UOK3204700X320X2604881,50 kr/kg/månad
UOK4710UOK4004000X400X260574,41,50 kr/kg/månad
UOK5710UOK3204000X320X2604241,50 kr/kg/månad
UOK6710UOK3008500X300X260785,41,50 kr/kg/månad
UOK7710UOK3008500X300X260785,41,50 kr/kg/månad
UOK8710UOK3006100X300X235563,61,50 kr/kg/månad
UOK9710UOK3006100X300X235563,61,50 kr/kg/månad
UOK10710UOK3005000X300X2304621,50 kr/kg/månad
UOK11710UOK3001000X300X26592,41,50 kr/kg/månad
UOK12710UOK3001000X300X26592,41,50 kr/kg/månad
UOK13710UOK3001000X300X26592,41,50 kr/kg/månad
UOK14710UOK3001000X300X26592,41,50 kr/kg/månad
UOK15710UOK3001000X300X26592,41,50 kr/kg/månad
UOK16710UOK3001000X300X26592,41,50 kr/kg/månad
UOK17710UOK1601200X160X200451,50 kr/kg/månad
UOK18710UOK1601200X160X200451,50 kr/kg/månad
UOK19710UOK1601200X160X200451,50 kr/kg/månad
UOK20710UOK1601200X160X200451,50 kr/kg/månad
UOK21710UOK1601200X160X200451,50 kr/kg/månad
UOK22710UOK1601200X160X200451,50 kr/kg/månad
UNP1760UNPOK1200X185X16040,81,50 kr/kg/månad
UNP2760UNPOK1200X185X16040,81,50 kr/kg/månad

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.