Service av lyftutrustning och årliga kontroller

Hur säkerställer du att lyftutrustning- och redskap är säkra att använda? Att inte utföra service och underhåll kontinuerligt riskerar att ni använder undermåliga lyftanordningar och kan i värsta fall leda till olyckor. För att undvika olyckor och tillbud ska egenkontroll genomföras minst en gång om året. Egenkontroll kan utföras av person med nödvändig kunskap men det kan vara svårt att skaffa sig det om man inte arbetar med lyftutrustning till vardags.

Lyftblockservice har lång erfarenhet av service och underhåll

Vi på Lyftblockservice har lång erfarenhet av service och underhåll av lyftanordningar och är alltid uppdaterade på gällande regelverk. Genom att anlita oss kan ni vara trygga med att service och underhåll utförs för att utrustningen ska möta de regler och krav som ställs på den. Vi jobbar efter noggrant utformade checklistor och följer alla föreskrifter utan att blanda in någon tredjepart. På det sättet har ni kontakt direkt med oss gällande eventuella åtgärder som behöver tas för att utrustningen ska vara säker att använda. Oftast tar vi utrustningen till vår verkstad för att genomföra kontroller. I verkstaden har vi allt som behövs för att utföra service och underhåll med bästa möjliga förutsättningar. I vissa fall kan vi även utföra arbetet på plats i verksamheten.

Servicekontroll

Vill du säkra upp service och underhåll långsiktigt? Då kan vi sätta upp en kontrollplan för verksamheten! Det fungerar som så att vi besöker er och gör en inventering vilken mynnar ut i ett register över er lyftutrystning. Vi utför en behovsanalys och utformar efter det en åtgärdsplan som säger hur ofta service och underhåll ska ske för att följa gällande lagar och regler. Genom att anlita oss för regelbunden service och underhåll behöver ni själva inte hålla reda på när lyftutrustningen ska kontrolleras – vi gör det åt er. Säkert och tryggt!

Vill du säkra arbetsplatsen genom en kontrollplan? Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller ring oss på 054-872386.

Kontakta oss för att underlätta din vardag

Ring eller lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Vi lämnar svar inom en dag.