Dubbelbalk

Dubbelbalk för uthyrning

Enkelbalk | Dubbelbalk | UNP balk OK Tillbaka till balkar

M710

ArtikelnummerBenämningMått längd x bredd x höjdVikt kgRek pris korthyra
LAN1710TLLAN30011700X600X30031001,50 kr/kg/månad
LAN2710TLLAN30011700X600X30031001,50 kr/kg/månad
LAN3710TLLAN30011700X600X30031001,50 kr/kg/månad
LAN4710TLLAN30011700X600X30031001,50 kr/kg/månad
LAN5710TLLAN3009900X600X30026201,50 kr/kg/månad
LAN6710TLLAN3009900X600X30026201,50 kr/kg/månad
LAN7710TLLAN30010300X600X30027001,50 kr/kg/månad
LAN8710TLLAN30010300X600X30027001,50 kr/kg/månad
LAN9710TLLAN3005850x600x30015501,50 kr/kg/månad
LAN10710TLLAN3005850x600x30015501,50 kr/kg/månad
LAN11710TLLAN3005850x600x30015501,50 kr/kg/månad
LAN12710TLLAN3005850x600x30015501,50 kr/kg/månad
LAN13710TLLAN3001800X600X3004771,50 kr/kg/månad
LAN14710TLLAN3001800X600X3004771,50 kr/kg/månad
LAN15710TLLAN3003100X600X3008211,50 kr/kg/månad
LAN16710TLLAN3003100X600X3008211,50 kr/kg/månad
DUB1710TLDUB5507500X600X50029851,50 kr/kg/månad
DUB2710TLDUB5507500X600X50029851,50 kr/kg/månad
DUB3710TLDUB5507500X600X50029851,50 kr/kg/månad
DUB4710TLDUB5507500X600X50029851,50 kr/kg/månad
DUB5710TLDUB3004000X600X3009361,50 kr/kg/månad
DUB6710TLDUB3004000X600X3009361,50 kr/kg/månad
DUB7710TLDUB3004000X600X3009361,50 kr/kg/månad
DUB8710TLDUB3004000X600X3009361,50 kr/kg/månad
GRI1710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI2710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI3710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI4710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI5710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI6710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI7710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI8710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI9710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI10710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI11710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad
GRI12710TLGrisbalk6325x600x46542501,50 kr/kg/månad

M740

ArtikelnummerBenämningMått längd x bredd x höjdVikt kgRek pris korthyra
DUB1740TLDubbelbalk1600x250x3201101,50 kr/kg/månad
DUB2740TLDubbelbalk1600x250x3201101,50 kr/kg/månad
DUB3740TLDubbelbalk1600x250x3201101,50 kr/kg/månad
DUB4740TLDubbelbalk1000x260x2601861,50 kr/kg/månad
DUB5740TLDubbelbalk1000x260x2601861,50 kr/kg/månad
DUB6740TLDubbelbalk1000x260x2601861,50 kr/kg/månad
DUB7740TLDubbelbalk1000x260x2601861,50 kr/kg/månad
DUB8740TLDubbelbalk1000x260x2601861,50 kr/kg/månad
DUB9740TLLanseringsbalk11700x600x30031001,50 kr/kg/månad
DUB11740TLLanseringsbalk11700x600x30031001,50 kr/kg/månad
DUB12740TLLanseringsbalk11700x600x30031001,50 kr/kg/månad
DUB13740TLLanseringsbalk11700x600x30031001,50 kr/kg/månad
DUB14740TLLanseringsbalk11700x600x30031001,50 kr/kg/månad
DUB15740TLLanseringsbalk11700x600x30031001,50 kr/kg/månad

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Lördag, söndag och helgdagar debiteras ej, under förutsättning att hyresobjekten inte används dessa dagar. Grundhyran motsvarar fem hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.