Balkvagn

Här kan du hyra manuell och kättingdriven balkvagn för laster upp till 20 ton.

En balkvagn använder du för att förflytta laster vid provisoriska lyft. Montera balkvagnen på flänsarna på en balk och kombinera den med lyftutrustning som exempelvis spaklyftblock, snabblyftblock, eltelfer och liknande.

Behöver du inte förflytta lasten är en balkklämma kanske ett bättre alternativ.

Varianter av balkvagnar
Det finns manuella och kättingdrivna balkvagnar. Med den manuella balkvagnen förflyttar du lasten för hand. Med den kättingdrivna vagnen använder du en kätting för framdrift av lasten.

Dimensionering
Med hjälp av beräkningsprogram och lång erfarenhet inom området kan vi hjälpa dig att dimensionera balkvagnar och hitta rätt utrustning för de lyft du behöver göra. Ska du göra provisoriska lyft räcker det med en hållfasthetsberäkning vilket innebär att anordningen inte behöver CE-märkas.

Art.Nr.Blockstorlek i ton
H-5050,5
H-5101,0
H-5202,0
H-5505,0
H-5606,0
H-510010,0
H-520020,0
Alla priser är ex. moms & frakt. Grundpriset avser de första sju (7) hyrdagarna, därefter pris per dag.

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.