Tryckluftsblock

Tryckluftsblock, även kallat Lufttelfer, fungerar på samma sätt som en eltelfer men drivs av tryckluft istället för el. Det tryckluftsdrivna blocket passar bra i den industriella miljön och har en lyftkapacitet från 500 kg upp till 16 ton. Lyfthöjd upp till 75 meter, kontakta oss för mer information
Art.Nr.Blockstorlek i ton
H-6050,5
H-6101,0
H-6202,0
H-6303,0
H-6606,0
H-610010,0
H-615015,0
Alla priser är ex. moms & frakt. Grundpriset avser de första sju (7) hyrdagarna, därefter pris per dag.

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.