Minifor TR30S

Minifor TR30S är en bärbar elektrisk drag- och lyftanordning som underlättar i ditt arbete. Du kan dessutom använda den med obegränsad lyfthöjd. Med en kompakt, lätt och kompatibel design är den anpassad till de flesta arbetsplatser och uppdrag. Vill du veta mer om Minifor TR30S eller få en offert?
Art.Nr.Blockstorlek i tonGrundpris i krDag 6-20Dag 21-40Dag 41-
H-0030,32025405405 – 10%405 – 20%

Alla priser är ex. moms & frakt. Grundpriset avser de första fem (5) hyrdagarna, därefter pris per dag.

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Lördag, söndag och helgdagar debiteras ej, under förutsättning att hyresobjekten inte används dessa dagar. Grundhyran motsvarar fem hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.