Ganterud

Ganterud är ett innovativt lyftsystem som är radiostyrt och underlättar ert arbete kring tunga lyft. Det ger utrymme för högre precision, maximerar effektiviteten och minskar monteringstiden. Vi erbjuder både Ganterud L5 och L20- 3 PRO med kapacitet på 5, respektive 20 ton. Välj Ganterud lyftsystem för att förbättra arbetsplatsens säkerhet och produktivitet – och låt oss hjälpa er att nå nya höjder.

Ganterud L5

En radiostyrd precisionsnivellering som ger minskad installationstid och ökar din säkerhet. Med ett enkelt knapptryck hanterar Ganterud L5 både lätta och tunga föremål med reversibelt slag på upp till 1,5 meter per krok.

Kapacitet: 5 ton

Ganterud L20-3 Pro

Ganterud L20-pro är ett radiostyrt precisionsnivellerings lyft ok med kapacitet på upp till 20 ton. Tillsammans med den unika fjärrkontrollen kan du enkelt frikoppla kothjulet och har full kontroll över lyftet. Ganterud L20- 3 Pro har reversibel slaglängd på upp till 3 meter och kan justeras med två hastigheter. 

Kapacitet: 20 ton

Vill du hyra Ganterud L5 eller L20- 3 Pro? Kontakta oss!

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.