Domkrafter

Vi har domkrafter för alla ändamål i flertalet olika konfigurationer. De täcker ett brett område med mycket hög kraftkapacitet, lång slaglängd och har möjlighet att hjälpa er med arbeten i trånga utrymmen. Oavsett vilket användningsområde som krävs – drag, skjut eller lyft, så har vi domkrafter som är lämpliga för att jobbet ska bli gjort på ett effektivt och säkert sätt. Vi har domkrafter med kapacitet från 1-500 ton, pris ges vid offert.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Lördag, söndag och helgdagar debiteras ej, under förutsättning att hyresobjekten inte används dessa dagar. Grundhyran motsvarar fem hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.