Kuggstångsdomkrafter

Vi har flera olika typer av kuggstångsdomkrafter för ditt uppdrag. Kuggstångsdomkraft är ett mycket bra hjälpmedel när du ska lyfta tungt och de täcker ett stort användningsområde för många olika lyftlösningar. Vi har domkrafter med lyftkapacitet från 5 till 20 ton.
Art.Nr.Max last i ton
H-0303,0
H-0505,0
H-10010,0
Alla priser är ex. moms & frakt. Grundpriset avser de första sju (7) hyrdagarna, därefter pris per dag.

Beställ här

Vilka datum önskar du hyra?
Faktureringsuppgifter
Fyll i om du önskar leverans, annars lämna fälten tomma.

Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Grundhyran motsvarar sju hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.