Vi hyr ut utrustning för tunga lyft vid tillfälliga montage och byggarbeten.

Mer om uthyrning här!

Balkklämma

Här kan du hyra balkklämma för laster upp till tio ton

Vad är en balkklämma?

En balkklämma är en tidseffektiv lösning när du behöver göra provisoriska lyft där lasten inte behöver transporteras. Du monterar den på flänsarna på en balk och kombinerar med lyftutrustning som exempelvis spaklyftblock, snabblyftblock, telfer och liknande.

Montering av balkklämmor

Balkklämmor är lätta att montera och demontera och du slipper göra åverkan på balken. Du spänner fast den och låser den mekaniskt för garanterad säkerhet.

Dimensionering av balkklämmor

Vi har balkklämmor som klarar upp till tio tons belastning. Med hjälp av beräkningsprogram och lång erfarenhet inom området kan vi hjälpa dig att dimensionera och hitta rätt utrustning för ändamålet.

Vid provisoriska lyft räcker det med en hållfasthetsberäkning vilket innebär att anordningen inte behöver CE-märkas.

Art.Nr.Blockstorlek i tonGrundpris i krDag 6-20Dag 21-40Dag 41-
H-4505,0525105105 – 10%105 - 20%
H-410010,0700140140 – 10%140 – 20%

Beställ här!

Nollställ

Alla priser är ex. moms & frakt. Grundpriset avser de första fem (5) hyrdagarna, därefter pris per dag.


Hyresvillkor

Hyra debiteras från och med den dagen materielen avsänts till och med dagen då materielen återkommit. Lördag, söndag och helgdagar debiteras ej, under förutsättning att hyresobjekten inte används dessa dagar. Grundhyran motsvarar fem hyresdagar för att täcka kostnader för kontroll och service vid återkomst. Eventuella skador som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen. Förlorade maskiner och materiel debiteras hyrestagaren till anskaffningsvärde. Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen vårdas väl och inte utsätts för oöm hantering. Dimsmörjare ska alltid vara ansluten till tryckluftsblock vid körning. Inget av hyresmaterielen är avsedda för att lyfta personer. Delfakturering sker varje kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då också ev. frakter och reparationer av skador som inte beror på normal förslitning debiteras.