Välkommen att kontakta oss,
vi hjälper dig mer än gärna!

Mer om uthyrning här!

Service och årlig kontroll

Lyftblockservice är specialiserade på reparation och underhåll av el-telfer, luftdrivna telfrar och handdrivna lyftblock. Vårt arbete genomförs noggrant och effektivt så att kunden får ett funktionellt och säkert block till en rimlig kostnad.

Vid service och reparation av t.ex. ett stationärt lyftblock som ett företag inte kan vara utan, finns möjligheten att hyra ett likvärdigt lyftblock av oss under reparationstiden.

I Lyftblockservice finns en lång erfarenhet av alla möjliga lyftblock. Vi har kunskap och även reservdelar till vissa äldre lyftblock. Det kan vara svårt att få tag på reservdelar till äldre lyftblock, efter som tillverkarna inte tillhandahåller reservdelar längre än ett visst antal år. Vi har sparat delar av vårt gamla lager och köper även upp gamla lager av reservdelar. I och med det kan vi erbjuda en bra service till vissa av den äldre generationen lyftblock. Som t.ex. Nitchi, Vital och Profi tryckluftblock. Vi har även ett lager med begagnade reservdelar.

För att hålla en hög kvalitet på funktion och säkerhet, provbelastas alla block i en mekanisk lyft och sänkapparat med 25 % överbelastning. Större lyftblock, 10-16 ton provbelastas i en hydraulisk provapparat med 20 % överlast.

Återkommande underhåll ger ökad driftsäkerhet, bättre produktion, höjd lönsamhet och en bra säkerhet vid tunga lyft.