Välkommen att kontakta oss,
vi hjälper dig mer än gärna!

Mer om uthyrning här!

Service av lyftutrustning och årliga kontroller

Lyftblockservice är specialister på service, reparation och underhåll av lyftutrustning som el-telfer, luftdrivna telfrar och handdrivna lyftblock. Allt arbete genomförs noggrant och effektivt så att du får ett funktionellt och säkert block till en rimlig kostnad.

Vid service och reparation av t ex ett stationärt lyftblock som du inte kan vara utan, får du hyra ett likvärdigt lyftblock av oss under reparationstiden.

Lyftblockservice har lång erfarenhet av nya och gamla lyftblock. Dessutom reservdelar till vissa äldre lyftblock. Det kan vara svårt att få tag på reservdelar till äldre lyftblock, eftersom tillverkarna inte tillhandahåller reservdelar längre än ett visst antal år. Vi har sparat delar av vårt gamla lager och köper även upp gamla lager av reservdelar. I och med det kan vi erbjuda en bra service till vissa av den äldre generationen lyftblock. Som t.ex. Nitchi, Vital och Profi tryckluftblock. Vi har även ett lager med begagnade reservdelar.

För att hålla en hög kvalitet på funktion och säkerhet, provbelastas alla block i en mekanisk lyft och sänkapparat med 25 % överbelastning. Större lyftblock, 10-16 ton provbelastas i en hydraulisk provapparat med 20 % överlast.

Återkommande underhåll ger ökad driftsäkerhet, bättre produktion, höjd lönsamhet och en bra säkerhet vid tunga lyft.

Lyftblock sitter fast i ett skruvstäd, symboliserar service och underhåll av lyftblock